Reagiranje načelnika povodom nesreće školskog autobusa

Pročitajte cjelokupni predmet u pdf obliku…

Reagiranje načelnika povodom nesreće školskog autobusa u Dijanešu.pdf

                    

 REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

     OPĆINA RAKOVEC

      Općinski načelnik

 

Klasa: 602-01/10-01/78

Ur.broj: 238-25-10-03

Rakovec , 11. svibnja  2010.

 

  1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

n/r, pošt. gđa. Jadranka Kosor,

          predsjednica –

 

  1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

n/r: pošt.gosp. mr.sc.Božidar Pankretić

          potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva-

 

  1. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

n/r: pošt. gosp.Dr. sc. Radovan Fuchs

   ministar znanosti, obrazovanja i športa

 

  1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

n/r: pošt. gosp.mr.sc. Stjepan Kožić

          župan –

    

  1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

n/r: pošt.gosp. Rudolf Vujević

– zamjenik župana –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet:   Nesreća školskog autobusa u Dijanešu 10.05.2010 – Zahtjev za hitnim  izdavanjem pozitivnog mišljenja za osnivanje OŠ Rakovec

                   – traži se –

 

Poštovani,

 

Vjerujem da ste upoznati sa nesrećom koja se dogodila dana 10. svibnja 2010. godine u 14 sati, u mjestu Dijaneš,  kada je u potpunosti izgorio školski autobus u kojem se nalazilo dvadesetak učenika – mahom iz područja općine Rakovec.

 

Zahvaljujemo Bogu da je sve prošlo bez teških i tragičnih posljedica, no psihičke posljedice za djecu i njihove roditelje bit će dugotrajne.

 

Dugi niz godina općina Rakovec upozorava na neodrživo stanje i energično zahtjeva povratak osmogodišnje škole Rakovec, koja je 1979. godine naprasno ukinuta.

 

I upravo sada, kada je konačno pripremljeno sve da bi se stvorili uvjeti za nastavu:

 

·        dobivena suglasnost  osnivača škole – grada Vrbovca i školskog odbora I OŠ Vrbovec za odvajanjem,

  • izrađeni projekti za dogradnju postojeće zgrade uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja,
  • dobivena građevinska dozvola,
  • okončan postupak za javnu nabavu,
  • OŠ Rakovec uvrštena u mrežu škola Zagrebačke županije ,
  • zatvorena financijska konstrukcija u kojoj sudjeluju županija i općina Rakovec,

 

Ministarstvo prosvjete odbija Zagrebačkoj županiji dati pozitivno mišljenje za osnivanjem škole, koja bi mogla proraditi u jesen sljedeće godine.

 

Istina je, to ne bi  bila megalomanska škola sa nekoliko tisuća djece, ali moramo znati da 150 učenika s područja Rakovca:

 

n      godišnje prevale 15.566 km ( 86 km/dan)

n      Na putu provedu 452,5 sati (18,85 dana)

n      Ujutro za jutarnju smjenu ustaju između 5:00 i 6:00 sati

n      Navečer poslije večernje smjene  vraćaju se kući oko 21:00 sat

n      su premoreni i u stalnoj opasnosti

n      Roditelji su zabrinuti

 

Ne možemo prihvatiti ideju da su životi naše djece taoci krize, odnosno novca potrebnog za nekoliko nastavnika. Ne možemo prihvatiti pokušaje da politika ponovno zatire život na selu, a stvara velike mega centre. Ne možemo prihvatiti razmišljanje da naša djeca imaju cijenu.

 

NE, NAŠA DJECA NEMAJU CIJENU.

 

Jedan novi autobus košta koliko i dogradnja naše škole. Godišnja ušteda na gorivu bila bi dovoljna da se isplate plaće nekoliko nastavnika i tehničkog osoblja potrebnog za odvijanje nastave.

 

Sada će za sve biti kriv prijevoznik, a dali je to baš tako?

 

Ne umanjujući njihovu odgovornost, svjesni smo da će se nesreće i dalje događati jer promet ima znak jednakosti sa opasnosti.

 

Upitno je samo  koliko će vremena proći do druge tragedije i dali će svi biti živi.

 

TKO ĆE IMENOM I PREZIMENOM PREUZETI ODGOVORNOST I REĆI DA JE MLADI ŽIVOT ILI ŽIVOTI  ŽRTVOVANI RADI NEKOLIKO STOTINA TISUĆA KUNA POTREBNIH DA SIGURNIJE PROVEDU DJETINJSTVO I SVOJE ŠKOLOVANJE?

 

Naši elaborati o opravdanosti povratka škole nalaze se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

 

Zahtjev Zagrebačke županije za izdavanjem pozitivnog mišljenja za osnivanje škole Rakovec nalazi se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

 

Novac za gradnju osigurala je Zagrebačka županija i općina Rakovec.

 

Trebamo samo još jedan mali napor – komad papira sa pozitivnim mišljenjem.

 

TKO JE NA POTEZU?

 

 

 

U ime rakovečke djece, njihovih roditelja, članova općinskog Vijeća i svoje osobno ime iskreno,

 

 

 

      

 

 

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Herček, bacc.ing.admin.chris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008

6. svibnja 2010. uspješno je provedena završna prosudba op?ine Rakovec i rakove?kog komunalnog poduze?a “Domus-Rakovec” d.o.o., od strane ovlaštene tvrke SGS System&Service Certification, kojim je, nakon petomjese?ne pripreme pod vodstvom dr.cs.Dragutina Funde okon?an postupak uvo?enja norme ISO 9001:2008 u poslovanje op?ine Rakovec i Domusa-Rakovec d.o.o.
Ovime je, još jednom, potvr?eno poslovanje op?ine i njenog komunalnog poduze?a kao modernih subjekata, koji zadovoljavaju visoke europske i svjetske standarde u svojem poslovanju. Sve?ano uru?enje certifikata biti ?e krajem kolovoza ove godine na konferenciji za novinare u Rakovcu

Geografski položaj

Općina Rakovec nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije. Kao sastavni dio županije, općina Rakovec ulazi u područje šireg zagrebačkog prostora. Područje općine na zapadu i sjeveru graniči s gradom Sv. Ivan Zelina, na sjeveroistočnom dijelu s općinom Preseka, dok se na jugu i jugoistoku pruža granica s gradom Vrbovec.
više…

NA PUT U ITALIJU

U subotu 27. ožujka 2010. “Društvo žena Rakovec”  otputovalo je na jednodnevni izlet u Italiju i tamo su posjetile gradove Padovu i Veronu. Društvo je u Padovi imalo slobodno razgledavanje u trajanju od 4 sata, a od poznatijih svetišta su posjetili baziliku Sv. Antuna Padovanskog nakon ?ega su se uputili u Veronu gdje su posjetili ku?u Romea i Juliete te mnoge druge znamenitosti toga grada. Društvo je na put krenulo 27. ožujka u 1 sat iza pono?i, a da sretno stignu se pobrinuo stalni šofer društva “Brezni?ki”. Odaziv ?lanova je bio vrlo dobar te je na put išlo 50 žena iz Rakovca i okolice koje su na kraju sretno stigle doma, umorne ali kao i uvijek zadovoljne i vesele.
Ostale slike pogledajte u našoj galeriji…

KOMUNALNO PODUZEĆE DOMUS RAKOVEC d.o.o.


DJELATNOST: 
Upravljanje poduzetničkom zonom Mlaka, upravljanje mjesnim grobljem

INFO:
Direktor: Milica Borko, ing. građ.
Rakovec 54, 10347 Rakovec

domus.rakovec@zg.t-com.hr
milica-domus@rakovec.hr


01 2798 038, FAX: 01 2798 160

 

2016.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
Bilanca za 2016. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu
Dodatni podaci za 2016. godinu
Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti 2016. godine

2015.
Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu
Bilanca za 2015. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu
Dodatni podaci za 2015. godinu
Odluka o dobiti za 2015. godinu

2014.
Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
Bilanca za 2014. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2014. godinu
Dodatni podaci za 2014. godinu
Odluka o dobiti za 2014. Godinu

2013.
Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu
Bilanca za 2013. godinu
Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu
Dodatni podaci za 2013. godinu
Odluka o dobiti za 2013. godinu

PROPISI

Zakon o grobljima (NN 19/98)

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o grobljima (NN 50/12)

Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98)

Odluka o grobljima (Glasnik Zagrebačke županije br. 9/00)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Glasnik Zagrebačke županije br. 11/03)
Odluka o grobljima (Glasnik Zagrebačke županije br.  31/08)

Odluka o cjeniku

CJENIK ZEMLJIŠNO GROBNIH USLUGA

Pristup informacijama

Katalog informacija

Odluka o određivanju službenika za informacije

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

JAVNA NABAVA

Pravilnik o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Registar ugovora.pdf

PROSTORNI PLAN ZONE MLAKA

PDF
OBRAZLOŽENJE
Odredbe
Namjena površina
Promet
Struja
Telekomunikacije
Plinovod – Vodovod
Odvodnja otpadna
Odvodnja oborinska
Uvjeti uređenja površina
Uvjeti gradnje