SANACIJA DRUŠTVENIH DOMOVA

U listopadu i studenom 2015. godine obnavljani su društveni domovi na podru?ju Op?ine Rakovec i to u Rakovcu, Bani?evcu, Brezanima, Hudovu, Lipnici, Dvoriš?u i Mlaki. Sredstva sufinanciranja za obnovu društvenih domova osigurala je Zagreba?ka županija, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te Op?ina Rakovec. Kliknite na više i pogledajte galeriju fotografija društvenih domova

 

Read More

Sv. Nikola

sv.-nikolaDraga djeco i ove godine stiže Sveti Nikola s darovima u petak 04.12.2015. u 18 sati u osnovnu školu Rakovec. Op?ina Rakovec poziva svu djecu od 0 do 6 godina s podru?ja op?ine Rakovec da se pridruže priredbi i razvesele uz program polaznika male škole

 

 

 

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA RAKOVEC I BANIČEVEC

U studenom 2015. godine realiziran Projekt Revitalizacija centra okupljanja – nastavak radova na adaptaciji Društvenog doma Rakovec i Društvenog doma Bani?evec. Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

DRUŠTVENI DOM RAKOVEC
{gallery}galerija_articles/dom_rakovec{/gallery}


DRUŠTVENI DOM BANI?EVEC
{gallery}galerija_articles/dom_banicevec{/gallery}