UDRUGA ŽENA BANIČEVEC

Andreja Gašparić, predsjednica
Baničevec 39, 10347 Rakovec
Tel: 091 581 6062

Udruga žena Baničevec, Baničevec 39, 10347 Rakovec, osnovana je dana 10.05.2019. godine u Baničevcu, te je upisana u Registar neprofitnih organizacija.

U udrugu je uključeno 28 žena iz Baničevca i drugih sela općine Rakovec.

Osnivanje je bilo potaknuto entuzijazmom i željom žena Baničevca za očuvanjem kulturne i prirodne baštine ovog kraja. Istodobno žene žele poticati aktivnosti humanitarnog, socijalnog i općenito društvenog značaja, ekologije i seoskog zdravog života.

Udruga žena u svojem programu ima i organiziranje, te sudjelovanje u kulturnim, vjerskim, tradicionalnim i drugim manifestacijama.

NOVA STRANICA

Dobrodošli na novu stranicu op?ine Rakovec!

Nova stranica je pristupa?nija i funkcionalnija, te se na njoj nalaze neke nove stavke koje na staroj stranici nisu bile omogu?ene.
S novom stranicom je stigla i nova ideja koja je ve? djelomi?no realizirana i tako na novoj stranici skoro svakodnevno možete pro?itati
vijesti op?ine Rakovec.

Uživajte…

GOSPODARSTVO

Rakovec je poljoprivredni kraj, a kao najznačajniji prirodni resursi su kvalitetno poljoprivredno zemljište i šumske površine. Općina Rakovec potiče obrtnike i poduzetnike u nihovom razvoju, te su općinski porezi, komunalne naknade i doprinosi svedeni na simbolične iznose.

KLIMA

Glavna obilježja klime ovog prostora uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. To je područje s izrazitim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja.