PRORAČUN

2017.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2018.

Proračun Općine Rakovec za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.pdf
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovec za 2017. godinu.pdf

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2018. GODINU – OPĆI DIO.pdf
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2018. GODINU.pdf

Plan razvojnih programa 2018-2020.xls

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.09.2017.

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA – OPĆI DIO
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA – POSEBNI DIO

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2016. godinu – opći dio
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2016. godinu – posebni dio
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2017. – OPĆI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2017. – POSEBNI DIO

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2017.
OPĆINA RAKOVEC – GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2016.

Plan razvojnih programa 2017-2019
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU –  OPĆI DIO
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU –  POSEBNI DIO

2016.

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU – OPĆI DIOIII. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU – POSEBNI DIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. godinu – OP?I DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. godinu – POSEBNI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. G. – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. G. – POSEBNI DIO
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2015. godinu – OP?I DIO
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Rakovec za 2015. godinu – POSEBNI DIO
Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU
Plan razvojnih programa 2016.-2018. godinu
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU – OP?I DIO
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU – POSEBNI DIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015.G. – OP?I DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015.G. – POSEBNI DIO
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – OPĆI DIO
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – POSEBNI DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU – POSEBNI DIO

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2014. godinu – OPĆI DIO
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2014. godinu – POSEBNI DIO

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
Referentna stranica

PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU – OP?I DIO
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU – POSEBNI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – POSEBNI DIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015. – 2017. GODINE

Odluka o izvršenju Proračuna za 2015.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – OPĆI DIO.xls
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. GODINU – POSEBNI DIO.xls

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. GODINU – OP?I DIO
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. GODINU – POSEBNI DIO

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. – OP?I DIO
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA 2013. – POSEBNI DIO
Odluka o izvršenju Proračuna 2014.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014-2016
PRORAČUN OPĆINE RAKOVEC ZA 2014. G. S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. G. – OP?I DIO
PRORAČUN OP?INE RAKOVEC ZA 2014. G. S PROJEKCIJOM ZA 2015. I 2016. G. – POSEBNI DIO

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o korišt. tekuće pričuve proračuna u 2012
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Rakovec za 2012. godinu – opći dio
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Rakovec za 2012. godinu – posebni dio

Skupština Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije

U ?etvrtak 12. svibnja 2016. godine Vatrogasna zajednica Zagreba?ke županije održala je godišnju izvještajnu Skupštinu u Društvenom domu Rakovec u Op?ini Rakovec. 

Skupštinu je vodio predsjednik Vatrogasne zajednice Zagreba?ke županije gospodin Stjepan Pti?ek.  Uz ?lanove skupštine zapovjednike javnih vatrogasnih postrojbi s podru?ja Zagreba?ke županije, Skupštini su nazo?ili visoki gosti – potpredsjednik  Sabora Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice gospodin Ante Sanader, župan Zagreba?ke županije mr. sc. Stjepan Koži?, na?elnik HVZ Željko Popovi?, zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagreba?ke županije Josip Novosel,  pro?elnik Podru?nog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb Damir Pil?ik, na?elnica op?ine Rakovec Brankica Benc, predsjednik DVD Rakovec Ivica Porkulabi?. 

?lanicama Zajednice podijeljena je vatrogasna oprema kako bi se pove?ala njihova operativnost, a koju je donirala Zagreba?ka županija.  {gallery}galerija_articles/skupstinavzzg{/gallery}