GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Općina Rakovec nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije. Kao sastavni dio županije, općina Rakovec ulazi u područje šireg zagrebačkog prostora. Područje općine na zapadu i sjeveru graniči s gradom Sv. Ivan Zelina, na sjeveroistočnom dijelu s općinom Preseka, dok se na jugu i jugoistoku pruža granica s gradom Vrbovec.

Prometna situacija općine Rakovec, zahvaljujući blizini autoceste Zagreb – Varaždin danas omogućuje
znatno kvalitetniju povezanost sa središtem županije.
Autoputom Zagreb – Varaždin do Rakovca se dolazi preko čvora Sv. Helena i silaskom na izlaz Sv.Ivan Zelina – Marija Bistrica, a zatim pravcem Marinovec – Kreča Ves – Rakovec ili cestom Brezovec – Mlaka – Rakovec. Iz Pravca Vrbovca i Zeline dolazi se županijskom cestom 3016.

 

Udaljenost Rakovca od susjednih gradova

 

Zagreb – 35km

Sv. Ivan Zelina – 8km

Vrbovec – 10km

Dugo Selo – 17km

Bjelovar – 50km

 

Pogledajte položaj Rakovca na interaktivnoj karti

NASELJA

NASELJA

 Statistika naselja na temelju Popisa stanovništva iz 2021. godine

Na području općine nalazi se 12 naselja (Baničevec, Brezani, Dropčevec, Dvorišče, Goli Vrh, Hruškovec, Hudovo, Kolenica, Lipnica, Mlaka, Rakovec, Valetić). Naselja su u prosjeku vrlo mala, a prema veličini se mogu izdvojiti središnje naselje Rakovec te Baničevec kao najveće naselje općine. 

Ova dva naselja su također vrlo mala, ali jedina na području općine broje više od 200 stanovnika. 
Područje općine prostire se na površini od 35,13 km2 odnosno 1,15% ukupne površine županije. Općina Rakovec je prema površini među najmanjima u Zagrebačkoj županiji.

 

 

 

 

 

Udio površine pojedinih naselja u ukupnoj površini općine

Popis stanovništva 2021. godine

  Ukupno popisane osobe Ukupan broj stanovnika Kućanstva Stambene jedinice
ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno stanovanje
1 2 3 4 5 6
   UKUPNO 1.148 1.146 348 348 691 611
  Baničevec 170 170 50 50 64 62
  Brezani 118 118 41 41 49 49
  Dropčevec 74 74 16 16 35 35
  Dvorišće 151 150 41 41 102 70
  Goli Vrh 45 45 12 12 19 18
  Hruškovec 73 73 20 20 35 34
  Hudovo 75 75 24 24 39 37
  Kolenica 21 21 11 11 125 93
  Lipnica 50 50 19 19 39 39
  Mlaka 102 102 27 27 42 40
  Rakovec 228 227 71 71 103 100
  Valetić 41 41 16 16 39 34

 

STANOVNIŠTVO

Popis stanovništva 2021. godine

  Ukupno popisane osobe Ukupan broj stanovnika Kućanstva Stambene jedinice
ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno stanovanje
1 2 3 4 5 6
   UKUPNO 1.148 1.146 348 348 691 611
  Baničevec 170 170 50 50 64 62
  Brezani 118 118 41 41 49 49
  Dropčevec 74 74 16 16 35 35
  Dvorišće 151 150 41 41 102 70
  Goli Vrh 45 45 12 12 19 18
  Hruškovec 73 73 20 20 35 34
  Hudovo 75 75 24 24 39 37
  Kolenica 21 21 11 11 125 93
  Lipnica 50 50 19 19 39 39
  Mlaka 102 102 27 27 42 40
  Rakovec 228 227 71 71 103 100
  Valetić 41 41 16 16 39 34

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA

Vitaly Sarancha dr. med. , liječnica
Ančica Baštek, med. sestra

Rakovec 54, 10347 Rakovec
01 2798 043

Sukladno odluci DZZZ objavljujemo novo radno vrijeme ambulante u Rakovcu:

Od 26.10.2020.
NEPARNI DATUMI:
13:00h – 19:30h
(do 20:30h kućne posjete)
PAUZA: 16:00h – 16:30h

PARNI DATUMI:
07:00h – 13:30h
(do 14:30h kućne posjete)
PAUZA 10:00h – 10:30h

TEL: 01 2798 043
email: rakovec.ord@gmail.com

RADNA TIJELA OPĆIN. VIJEĆA

Odbor za izbor i imenovanja: 

 1. Martina Šmar – predsjednik,
 2. Ivan Šipuljak – član,
 3. Valent Napast – član.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:

 1. Hrvoje Pajur– predsjednik,
 2. Valent Napast– član,
 3. Vlado Pajur– član.

Odbor za financije i proračun:

 1. Martina Šmar – predsjednik,
 2. Franjo Krljan – član,
 3. Ivan Zadravec – član.

Mandatna komisija:

 1. Hrvoje Pajur – predsjednik,
 2. Vlado Pajur – član,
 3. Mario Rogožar – član.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:

 1. Ivana Šantak– predsjednik,
 2. Tatjana Radiković dipl.ing.agr. – član,
 3. Milica Borko ing.građ. – član,
 4. Brankica Benc, dipl.oec.- član
 5. Petra Karlović- član,
 6. Ivan Šipuljak – član.